Sbírka zákonů
ročník 1984

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
152/1984 Sb. 19. 12. 1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00152.1984
151/1984 Sb. 18. 12. 1984 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00151.1984
150/1984 Sb. 18. 12. 1984 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00150.1984
149/1984 Sb. 18. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00149.1984
148/1984 Sb. 18. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00148.1984
147/1984 Sb. 18. 12. 1984 Zákon České národní rady o soudních poplatcích
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00147.1984
146/1984 Sb. 18. 12. 1984 Zákon České národní rady o notářských poplatcích
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00146.1984
145/1984 Sb. 18. 12. 1984 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00145.1984
144/1984 Sb. 18. 12. 1984 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00144.1984
143/1984 Sb. 14. 12. 1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00143.1984
142/1984 Sb. 14. 12. 1984 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00142.1984
141/1984 Sb. 14. 12. 1984 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00141.1984
140/1984 Sb. 14. 12. 1984 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00140.1984
139/1984 Sb. 14. 12. 1984 Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00139.1984
138/1984 Sb. 14. 12. 1984 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00138.1984
137/1984 Sb. 14. 12. 1984 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00137.1984
136/1984 Sb. 14. 12. 1984 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00136.1984
135/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00135.1984
134/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00134.1984
133/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00133.1984
132/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00132.1984
131/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00131.1984
130/1984 Sb. 13. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
e-SbírkaPDF   3994 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00130.1984
129/1984 Sb. 11. 12. 1984 Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00129.1984
128/1984 Sb. 10. 12. 1984 Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00128.1984
127/1984 Sb. 10. 12. 1984 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00127.1984
126/1984 Sb. 10. 12. 1984 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00126.1984
125/1984 Sb. 10. 12. 1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00125.1984
124/1984 Sb. 6. 12. 1984 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00124.1984
123/1984 Sb. 29. 11. 1984 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
e-SbírkaPDF   5026 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00123.1984
122/1984 Sb. 29. 11. 1984 Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
e-SbírkaPDF   5026 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00122.1984
121/1984 Sb. 29. 11. 1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
e-SbírkaPDF   5026 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00121.1984
120/1984 Sb. 28. 11. 1984 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00120.1984
119/1984 Sb. 28. 11. 1984 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00119.1984
118/1984 Sb. 28. 11. 1984 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00118.1984
117/1984 Sb. 28. 11. 1984 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00117.1984
116/1984 Sb. 15. 11. 1984 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00116.1984
115/1984 Sb. 15. 11. 1984 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00115.1984
114/1984 Sb. 15. 11. 1984 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00114.1984
113/1984 Sb. 15. 11. 1984 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00113.1984
112/1984 Sb. 15. 11. 1984 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00112.1984
111/1984 Sb. 15. 11. 1984 Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00111.1984
110/1984 Sb. 15. 11. 1984 Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00110.1984
109/1984 Sb. 15. 11. 1984 Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00109.1984
108/1984 Sb. 15. 11. 1984 Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   7018 kB
ECLI:CZ:SB:1984:00108.1984
107/1984 Sb. 9. 11. 1984 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00107.1984
106/1984 Sb. 9. 11. 1984 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00106.1984
105/1984 Sb. 26. 10. 1984 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, v českém vydání, 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 87/1984 Sb., o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škol, ve slovenském vydání, a 3. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode, v českém a slovenském vydání
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00105.1984
104/1984 Sb. 26. 10. 1984 Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00104.1984
103/1984 Sb. 26. 10. 1984 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1984:00103.1984

V roce 1984 bylo publikováno 152 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.134 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).