Sbírka zákonů
ročník 1958

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
95/1958 Sb. 31. 12. 1958 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem
e-SbírkaPDF   54 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00095.1958
94/1958 Sb. 31. 12. 1958 Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   54 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00094.1958
93/1958 Sb. 30. 12. 1958 Nařízení o změnách působnosti v matričních věcech
e-SbírkaPDF   5410 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00093.1958
92/1958 Sb. 30. 12. 1958 Nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
e-SbírkaPDF   5410 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00092.1958
91/1958 Sb. 30. 12. 1958 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   8943 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00091.1958
90/1958 Sb. 30. 12. 1958 Zákonné opatření o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku
e-SbírkaPDF   5274 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00090.1958
89/1958 Sb. 30. 12. 1958 Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
e-SbírkaPDF   5274 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00089.1958
88/1958 Sb. 29. 12. 1958 Zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
e-SbírkaPDF   5357 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00088.1958
87/1958 Sb. 29. 12. 1958 Zákon o stavebním řádu
e-SbírkaPDF   5357 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00087.1958
86/1958 Sb. 28. 12. 1958 Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
e-SbírkaPDF   7986 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00086.1958
85/1958 Sb. 28. 12. 1958 Nařízení, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
e-SbírkaPDF   7986 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00085.1958
84/1958 Sb. 28. 12. 1958 Zákon o územním plánování
e-SbírkaPDF   7986 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00084.1958
83/1958 Sb. 28. 12. 1958 Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
e-SbírkaPDF   7986 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00083.1958
82/1958 Sb. 28. 12. 1958 Nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
e-SbírkaPDF   6042 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00082.1958
81/1958 Sb. 28. 12. 1958 Nařízení o správě národního majetku
e-SbírkaPDF   6042 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00081.1958
80/1958 Sb. 24. 12. 1958 Vyhláška o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
e-SbírkaPDF   2996 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00080.1958
79/1958 Sb. 19. 12. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00079.1958
78/1958 Sb. 19. 12. 1958 Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00078.1958
77/1958 Sb. 29. 11. 1958 Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
e-SbírkaPDF   2527 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00077.1958
76/1958 Sb. 29. 11. 1958 Nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   2527 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00076.1958
75/1958 Sb. 15. 11. 1958 Nařízení o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon
e-SbírkaPDF   1102 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00075.1958
74/1958 Sb. 11. 11. 1958 Zákon o trvalém usídlení kočujících osob
e-SbírkaPDF   3567 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00074.1958
73/1958 Sb. 11. 11. 1958 Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
e-SbírkaPDF   3567 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00073.1958
72/1958 Sb. 11. 11. 1958 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
e-SbírkaPDF   3567 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00072.1958
71/1958 Sb. 10. 11. 1958 Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
e-SbírkaPDF   4287 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00071.1958
70/1958 Sb. 10. 11. 1958 Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
e-SbírkaPDF   4287 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00070.1958
69/1958 Sb. 8. 11. 1958 Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00069.1958
68/1958 Sb. 7. 11. 1958 Vyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizací
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00068.1958
67/1958 Sb. 7. 11. 1958 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00067.1958
66/1958 Sb. 6. 11. 1958 Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   4111 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00066.1958
65/1958 Sb. 6. 11. 1958 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   4111 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00065.1958
64/1958 Sb. 6. 11. 1958 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
e-SbírkaPDF   4111 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00064.1958
63/1958 Sb. 6. 11. 1958 Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
e-SbírkaPDF   4111 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00063.1958
62/1958 Sb. 6. 11. 1958 Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
e-SbírkaPDF   4111 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00062.1958
61/1958 Sb. 18. 10. 1958 Nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
e-SbírkaPDF   1080 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00061.1958
60/1958 Sb. 18. 10. 1958 Nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
e-SbírkaPDF   1080 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00060.1958
59/1958 Sb. 9. 10. 1958 Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00059.1958
58/1958 Sb. 9. 10. 1958 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00058.1958
57/1958 Sb. 8. 10. 1958 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
e-SbírkaPDF   1526 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00057.1958
56/1958 Sb. 1. 10. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00056.1958
55/1958 Sb. 1. 10. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00055.1958
54/1958 Sb. 1. 10. 1958 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00054.1958
53/1958 Sb. 1. 10. 1958 Nařízení o zřízení Státní letecké správy
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00053.1958
52/1958 Sb. 1. 10. 1958 Nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00052.1958
51/1958 Sb. 22. 9. 1958 Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
e-SbírkaPDF   3074 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00051.1958
50/1958 Sb. 22. 9. 1958 Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
e-SbírkaPDF   3074 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00050.1958
49/1958 Sb. 22. 9. 1958 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
e-SbírkaPDF   3074 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00049.1958
48/1958 Sb. 6. 9. 1958 Nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací
e-SbírkaPDF   2813 kB
ECLI:CZ:SB:1958:00048.1958
47/1958 Sb. 28. 8. 1958 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00047.1958
46/1958 Sb. 28. 8. 1958 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1958:00046.1958

V roce 1958 bylo publikováno 95 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.136 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).