Sbírka zákonů
ročník 1982

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
183/1982 Sb. 22. 12. 1982 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00183.1982
182/1982 Sb. 22. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00182.1982
181/1982 Sb. 22. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00181.1982
180/1982 Sb. 22. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00180.1982
179/1982 Sb. 22. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00179.1982
178/1982 Sb. 22. 12. 1982 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00178.1982
177/1982 Sb. 22. 12. 1982 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00177.1982
176/1982 Sb. 22. 12. 1982 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00176.1982
175/1982 Sb. 22. 12. 1982 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00175.1982
174/1982 Sb. 22. 12. 1982 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00174.1982
173/1982 Sb. 22. 12. 1982 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00173.1982
172/1982 Sb. 17. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00172.1982
171/1982 Sb. 17. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00171.1982
170/1982 Sb. 17. 12. 1982 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00170.1982
169/1982 Sb. 17. 12. 1982 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00169.1982
168/1982 Sb. 17. 12. 1982 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00168.1982
167/1982 Sb. 16. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00167.1982
166/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00166.1982
165/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00165.1982
164/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon o důchodové dani
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00164.1982
163/1982 Sb. 16. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
e-SbírkaPDF   8427 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00163.1982
162/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   8427 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00162.1982
161/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon o odvodech do státního rozpočtu
e-SbírkaPDF   8427 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00161.1982
160/1982 Sb. 16. 12. 1982 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983
e-SbírkaPDF   8427 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00160.1982
159/1982 Sb. 14. 12. 1982 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00159.1982
158/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00158.1982
157/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00157.1982
156/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00156.1982
155/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00155.1982
154/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00154.1982
153/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00153.1982
152/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00152.1982
151/1982 Sb. 14. 12. 1982 Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
e-SbírkaPDF   8467 kB
ECLI:CZ:SB:1982:00151.1982
150/1982 Sb. 13. 12. 1982 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. a ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby, v českém i slovenském vydání
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00150.1982
149/1982 Sb. 13. 12. 1982 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00149.1982
148/1982 Sb. 13. 12. 1982 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00148.1982
147/1982 Sb. 13. 12. 1982 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00147.1982
146/1982 Sb. 13. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00146.1982
145/1982 Sb. 13. 12. 1982 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00145.1982
144/1982 Sb. 9. 12. 1982 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
e-SbírkaPDF   28 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00144.1982
143/1982 Sb. 8. 12. 1982 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00143.1982
142/1982 Sb. 8. 12. 1982 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00142.1982
141/1982 Sb. 1. 12. 1982 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00141.1982
140/1982 Sb. 1. 12. 1982 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00140.1982
139/1982 Sb. 1. 12. 1982 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00139.1982
138/1982 Sb. 22. 11. 1982 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00138.1982
137/1982 Sb. 22. 11. 1982 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00137.1982
136/1982 Sb. 22. 11. 1982 Vyhláška, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00136.1982
135/1982 Sb. 22. 11. 1982 Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00135.1982
134/1982 Sb. 22. 11. 1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1982:00134.1982

V roce 1982 bylo publikováno 183 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.128 ms (z toho 0.018 ms NoSQL).