Sbírka zákonů
ročník 1950

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
207/1950 Sb. 30. 12. 1950 Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
e-SbírkaPDF   6580 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00207.1950
206/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků
e-SbírkaPDF   6580 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00206.1950
205/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
e-SbírkaPDF   6580 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00205.1950
204/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
e-SbírkaPDF   6580 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00204.1950
203/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
e-SbírkaPDF   6580 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00203.1950
202/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00202.1950
201/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o hmotném zásobování
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00201.1950
200/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00200.1950
199/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00199.1950
198/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00198.1950
197/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00197.1950
196/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00196.1950
195/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00195.1950
194/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00194.1950
193/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00193.1950
192/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00192.1950
191/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon směnečný a šekový
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00191.1950
190/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00190.1950
189/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o pojistné smlouvě
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00189.1950
188/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00188.1950
187/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zdokonalení živočišné výroby
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00187.1950
186/1950 Sb. 28. 12. 1950 Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00186.1950
185/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00185.1950
184/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00184.1950
183/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00183.1950
182/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00182.1950
181/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00181.1950
180/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00180.1950
179/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00179.1950
178/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00178.1950
177/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00177.1950
176/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00176.1950
175/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00175.1950
174/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o dražbách mimo exekuci
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00174.1950
173/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o soudních poplatcích
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00173.1950
172/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00172.1950
171/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o zboření staveb
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00171.1950
170/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o zdravotnických povoláních
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00170.1950
169/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00169.1950
168/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00168.1950
167/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o komunálních podnicích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00167.1950
166/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1950:00166.1950
165/1950 Sb. 24. 12. 1950 Zákon na ochranu míru
e-SbírkaPDF   793 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00165.1950
164/1950 Sb. 23. 12. 1950 Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
e-SbírkaPDF   6371 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00164.1950
163/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněním znějícími na říšské marky
e-SbírkaPDF   6371 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00163.1950
162/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž
e-SbírkaPDF   6371 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00162.1950
161/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
e-SbírkaPDF   6371 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00161.1950
160/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   6371 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00160.1950
159/1950 Sb. 20. 12. 1950 Nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
e-SbírkaPDF   943 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00159.1950
158/1950 Sb. 19. 12. 1950 Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
e-SbírkaPDF   4145 kB
ECLI:CZ:SB:1950:00158.1950

V roce 1950 bylo publikováno 207 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0.134 ms (z toho 0.017 ms NoSQL).